Zulu F/S / West Java, Indonesia

Zulu F/S / West Java, Indonesia

Serie "Oil Rigs"

Zulu F/S / West Java, Indonesia

Zulu F/S / West Java, Indonesia

Serie "Oil Rigs"

Mike Mike F/S / West Java, Indonesia

Mike Mike F/S / West Java, Indonesia

Serie "Oil Rigs"

Mike Mike F/S / West Java, Indonesia

Mike Mike F/S / West Java, Indonesia

Serie "Oil Rigs"

Mike Mike F/S / West Java, Indonesia

Mike Mike F/S / West Java, Indonesia

Serie "Oil Rigs"

Jack Up / West Port, Australia

Jack Up / West Port, Australia

Serie "Oil Rigs"

Avsa F/S / West Java, Indonesia

Avsa F/S / West Java, Indonesia

Serie "Oil Rigs"

Jack Up / West Port, Australia

Jack Up / West Port, Australia

Serie "Oil Rigs"

Night Shift / West Port, Australia

Night Shift / West Port, Australia

Serie "Oil Rigs"

Fog on the Water / West Port, Australia

Fog on the Water / West Port, Australia

Serie "Oil Rigs"

Jack Up / West Port, Australia

Jack Up / West Port, Australia

Serie "Oil Rigs"

Avsa F/S / West Java, Indonesia

Avsa F/S / West Java, Indonesia

Serie "Oil Rigs"